Voor Drink & Eetlokaal Proefverlof in de Blokhuispoort mag ik de communicatie doen! Ik ben gestart met het schrijven van een communicatie strategie waarna vervolgens de juiste middelen, in samenwerking met Statuur, zijn ontwikkeld. We maken gebruik van Social Media, er is een website en Proefverlof is goed zichtbaar in de media.

communicatie, blokhuispoort, horeca, leeuwarden

Bij De Reis gaan initiatiefnemers, makers en ‘een’ Mienskip samen aan de slag om een maatschappelijke verandering in beweging te krijgen door het inzetten van kunst en cultuur. Werk je aan een project of heb je een idee waarmee je een maatschappelijke verandering tot stand wilt brengen? Dan wil De Reis je helpen.

Het project Wijk & Water Battle is een initiatief van Drinkwaterbedrijf Vitens en de Provincie Fryslân. In deze battle gaan wijkbewoners en schoolkinderen samen aan de slag met water. Het doel is om bewuster om te gaan met water, inzicht te krijgen in het water en energieverbruik, kennis te delen en uiteindelijk een verandering tot stand te brengen in het waterverbruik. De verandering in het verbruik van water moet zorgen voor vermindering van energieverbruik.

leeuwarden, water, marketing, communicatie